Paparan Log Masuk Pengguna Sistem (PEMOHON)

Pendaftaran Pengguna Baru (Permohonan Pelajar)

Jika anda belum berdaftar, sila daftar terlebih dahulu bagi kemudahan permohonan dan semakan permohonan.

Untuk tujuan pendaftaran ini, sila pastikan:-
  • Anda mempunyai e-mail yang sah
  • Sila masukkan No. Kad Pengenalan anda yang sah. (Ini kerana No. Kad Pengenalan anda akan menjadi ID pengguna anda)
  • Sila masukkan butiran nama dan alamat yang betul.
  • Katalaluan bagi kegunaan anda masuk ke dalam sistem akan dihantar melalui e-mail anda.


Sila Masukkan ID Pengguna & Katalaluan
ID Pengguna :   Sila gunakan No. K/P anda sebagai kata laluan (tanpa tanda '-')
Program Pengajian :