Paparan Log Masuk PELAJAR Darul Quran

Skrin Log Masuk Ke Sistem (PELAJAR)

Skrin ini adalah bagi kegunaan pelajar untuk Log Masuk ke dalam sistem.

Untuk tujuan ini, anda yang boleh masuk adalah :-
  • Pelajar Darul Quran yang sah
  • Telah didaftarkan di Darul Quran
  • Sila pastikan anda memilih maklumat Program Pengajian dan Sesi Kemasukan dengan betul.
  • Masukkan No. Kad Pengenalan sebagai ID Pengguna beserta dengan No. Matrik sebagai Katalaluan anda untuk log masuk ke dalam sistem.
  • Sekiranya anda terlupa katalaluan, sila hubungi Bahagian Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat No. Matrik anda yang betul.


Sila Masukkan ID Pengguna & Katalaluan
Program Pengajian :
Sesi Kemasukan :
ID Pengguna :
Katalaluan :
KATALALUAN ASAL PELAJAR ADALAH SEPERTI BERIKUT:
1304/2008 @ 1304 / 2011 @ 02-0097/08
 


Sila pastikan anda memilih maklumat Program Pengajian dan Sesi Kemasukan dengan betul.Jika anda terlupa katalaluan anda, sila Klik disini untuk mendapatkan semula kata laluan anda.